Warunkiem koniecznym do prawidłowego rozpoznania, a co za tym idzie zastosowania jest prawidłowe oznaczenie kabli i przewodów. Konieczność taką wyznacza Polska norma i zaraz opisuje jak powinno takie oznaczenie wyglądać.

Ważne jest aby uważnie je czytać ponieważ co do zasady składa się z 7 osobnych sekcji literowych, gdzie 4 z nich nie opisane na przewodzie również mają swoje znaczenie. Mowa tutaj o:
- sekcja nr 1 - materiał powłoki zewnętrznej – brak litery oznacza przewód jednożyłowy bez powłoki
- sekcja nr 2 – materiał żyły – brak litery oznacza miedź
- sekcja nr 5 – dodatkowe info o izolacji – brak litery oznacza izolację zwykłą
- sekcja nr 7 – materiał osłony – brak litery oznacza przewód bez osłony.

Za sekcjami literowymi pojawiają się cyfry, które kolejno oznaczają: ilość żył w przewodzie, przekrój każdej z żył oraz napięcie znamionowe.

Na rynku można spotkać przewody wykonane z miedzi oraz aluminium, przy czym miedziane są zalecanymi do budowy instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach.

W poniższej tabeli opisane zostały wszystkie możliwe parametry przewodów.

Przykładowo przewód YDYp 3x1,5 450/750 oznacza: płaski przewód 3 żyłowy, w którym każda żyła ma przekrój 1,5 mm2. Żyły w przewodzie wykonane z miedzi. Izolacja zarówno żył, jaki i osłony zewnętrznej przewodu wykonana jest z polwinitu. 

Zasada oznaczania przewodów wg normy PN

materiał powłoki materiał żyły rodzaj żyły materiał izolacji dodatkowe info o izolacji budowa przewodu materiał osłony liczba żył przekrój żył (mm2) napięcie znamionowe
 
Y D Y p 3 x 1,5 450/750

Materiał powłoki zewnętrznej - jeśli występuje to oznacza się na początku opisu BRAK OZNACZENIA - miedź
Y - powłoka polwinitowa
Gs - powłoka z gumy silikonowej
H - powłoka bezhalogenowa
Materiał żyły BRAK OZNACZENIA - miedź
A - aluminium
F - miedź
Budowa żyły D - jednodrutowa (drut okrągły)
Dc - jednodrutowa ocynkowana (drut okrągły)
L - wielodrutowa linka
Lc - wielodrutowa linka ocynkowana
Lg - wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka)
Lgg - wielodrutowa o specjalnej gęstości (linka bardzo giętka)
Dodatkowe info o izolacji BRAK OZNACZENIA - izolacja zwykła
c - izolacja z polwinitu ciepłoodpornego
d - izolacja wzmocniona
r - izolacja z wydłużonymi rowkami na powierzchni
Budowa przewodu ek - przewód ekranowany oplotem z drutów miedzianych
ekf - przewód ekranowany obwodem z folii aluminiowej
M - przewód wprowadzeniowy do maszyn i aparatów
N - przewód do zasilania rur jarzeniowych
p - przewód płaski
pp - przewód do przeklejania
t - przewód wtynkowy
u - przewód uzbrojony drutami stalowymi
w - przewód na wysokie napięcie
Materiał osłony BRAK OZNACZENIA - przewód bez osłony
g - guma
c - odzież włóknista
y - polwinit


Często przy oznaczeniach przewodów i kabli pojawia się dopisek "żo" - oznacza to nic innego jak żyłę ochronną. Warto więc zapamiętać ten dopisek, w przypadku poszukiwania przewodów z żyłami ochronnymi.

Wszystkie dostępne w naszej hurtowni przewody i kable znaleźć można TUTAJ