Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłącznik różnicowoprądowy jest eklektycznym urządzeniem, którego rolą jest nie tylko zabezpieczać, ale także rozłączać obwody, wykrywając czy prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowymi wpływającemu. Docelowo stosuje się go w celu zachowania bezpieczeństwa - minimalizując ryzyko porażenia elektrycznego poprzez dotyk pośredni lub bezpośredni. Dodatkowo wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza skutki uszkodzenia urządzeń, zabezpieczając przed wystąpieniem pożaru. Stosuje się je więc w różnych układach sieci, a ich zastosowanie jest niezbędne w profesjonalnych i użytecznych instalacjach elektrycznych.

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych

Obecnie na rynku wyróżnia się wyłączniki różnicowoprądowe:

- dwubiegunowe (występujące w obwodach jednofazowych),
- czterobiegunowe (w obwodach trójfazowych z przewodem neutralnym),
- trójbiegunowe ( w obwodach trójfazowych bez przewodu neutralnego),
- czterobiegunowe - najczęściej w obwodach jednofazowych, jeżeli przewody L i N przyłączono w sposób zapewniający działanie obwodu kontrolnego.

Istotnym parametrem technicznym wyłączników jest tzw. napięcie znamionowe (stąd często pojęcie wyłącznik znamionowy różnicowy). Biorąc pod uwagę zdolność łączenia napięcia znamionowego nie może być mniejsze napięcia znamionowego w danej sieci. Wyłączniki RCD określa znamionowy prąd różnicowy zadziałania – 0,03, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 A.

Nieco inaczej jest w przypadku prądu znamionowego ciągłego, który stanowi za największy prąd, jakim wyłącznik może być obciążony (długotrwale w tzw. stanie zamkniętym). Wartości prądu znamionowego w takim przypadku wynoszą 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 A. Dodatkowo na rynku dostępne są też wyłączniki RCD na prądy znamionowe ciągłe – 160, 200, 250, 400, 630 A.

Czym jest wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłączniki różnicowoprądowe nazywane są przez elektryków „różnicówkami”. Są to urządzenia automatyczne, których zadaniem jest wyłączenie zasilania, gdy zabezpieczany obwód elektryczny zostanie porażony lub gdy nastąpi uszkodzenie izolacji. Wyłącznik różnicowoprądowy mierzy całkowity prąd wpływający do układu elektrycznego przewodami fazowymi oraz wypływający z układu przewodem neutralnym. Wyłącznik mierzy sumę geometryczną prądów wchodzących i wychodzących z urządzenia i jeśli wynik pomiaru jest inny niż ZERO następuje automatyczne rozłączenie układu. Ta suma geometryczna nazywana jest prądem różnicowym. Wyłączniki dobiera się na podstawie parametru prądu różnicowego znamionowego, gdyż jego wartość określa w jakim momencie nastąpi rozłączenie obwodu.

Wyłączniki różnicowoprądowe stosowane są przy ochronie przeciwporażeniowej. Wtedy też zaleca się stosowania wyłączników o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30mA. W ofercie naszej hurtowni elektrycznej posiadamy wyłączniki różnicowoprądowe 10A, 16A, 20A, 25A, 40A, 63A. Przed zakupem warto zapoznać się z parametrami technicznymi produktu, aby dobrać właściwy produkt do dedykowanego zastosowania.

W ofercie naszej hurtowni elektrycznej znaleźć można wyłączniki różnicowoprądowe firm Eaton, Schneider Electric oraz GE.

Filtruj według

charakterystyka
więcej... mniej
prąd znamionowy [A]
więcej... mniej
Producenci
ilość modułów
więcej... mniej
liczba biegunów
więcej... mniej
napięcie znamionowe [V]
więcej... mniej
Cena
26 283