Kontrola faz, przekaźniki kontroli faz, czujniki i wskaźniki

Kontrolę faz można realizować dzięki zastosowaniu automatycznych przełączników faz, przekaźnikom kolejności, zaniku i asymetrii faz.  Prowadzenie kontroli trójfazowych układów elektrycznych pozwala na właściwe zabezpieczenie procesów produkcyjnych oraz samych urządzeń przed uszkodzeniami, a to prowadzi do oszczędności ekonomicznych.

Czemu kontrola faz jest istotna?

Kolejność faz - odpowiada za kierunek obrotów silnika. Błędna kolejność faz podczas włączania bądź zamiana w trakcie jego pracy mogą uszkodzić, a nawet zniszczyć sam silnik, jak również jego oprzyrządowanie.

Zanik faz – zanik faz powoduje stany nieustalone w instalacji, na przykład niewłaściwy rozruch silnika, lub pobór mocy całej potrzebnej energii z pozostałych czynnych faz. Prowadzić to może do awarii silnika oraz przegrzewania się przewodów, która doprowadzić może do pożaru.

Asymetria faz – asymetrię układu zasilania może powodować nierówne obciążenie, które powoduje że silnik przekształca moc pobraną w bierną. To prowadzi do spadku sprawności układu oraz do przegrzewania się silnika, a następnie – przy wydłużonym stanie takie pracy – jego uszkodzeniu.

Czujniki zaniku i asymetrii faz to produkt, którego zadaniem jest wstrzymanie pracy silnika  zaniku napięcia na co najmniej jednej fazie lub spadku napięcia powyżej 45V względem innych faz. W przypadku, kiedy takie warunki nie występują nie ma możliwości jego załączenia. Urządzenie montowane jest na szynie DIN. Czujnik zaniku fazy i czujnik asymetrii fazy to podstawowe elementy kontroli faz.

Czujnik kolejności faz na szynę DIN zabezpiecza pracę silnika przed niepożądanymi zanikami bądź spadkami napięcia na poszczególnych fazach oraz przed zmianą kolejności faz. Czujniki kolejności faz to podstawowy element automatyki budynkowej.

Automatyczny przełącznik faz ma na celu kontrolę pracy odbiornika jednofazowego w przypadku wahań lub zaniku napięcia. Do urządzenia podłącza się zasilanie trójfazowe, ustala tzw. fazę priorytetową, która stale ma zasilać odbiornik. Kiedy nastąpi na niej spadek napięcia do wartości granicznej - nastąpi przełączenie na fazę, której napięcie przekracza podaną wartość. Jeśli napięcie na fazie priorytetowej przekroczy górną wartość - zasilanie jest przełączane z powrotem.

Przekaźnik kontroli faz stosowany dla bezpieczeństwa pracy silnika 3-fazowego. Działa na zasadzie wstrzymywania jego pracy w przypadku spadku napięcia na jednej lub wielu fazach względem innych faz lub przy całkowitym zaniku napięcia jednej z faz. Urządzenie działa również jako automat do wznawiania pracy silnika jeśli anomalia napięciowe zanikną. Czujnik CKF odłączy silnik również wtedy, gdy uszkodzeniu ulegnie jakikolwiek ze styków stycznika. W tym przypadku ponowne włączenie silnika może nastąpić dopiero w przypadku usunięcia usterki.
Produkty firmy F&F.

Filtruj według

Producenci
stopień szczelności
więcej... mniej
sposób montażu
więcej... mniej
Cena
25 279